Speel eerst onderstaande video af en registreer dan je aankomst om de opdracht te starten. Je tijd begint dan meteen te lopen.

Post 2 - Aankomst registreren