Bij het naderen van de fakkellicht zagen ze het silhouet van een man. Bob, de grootste van de groep, botste tegen hem aan, waarop drie grote jachthonden schuimbekkend hun richting uitstoven. Het harde gegrom en de scherpe tanden die blonken in het licht van de fakkels deden zelfs Bob trillen op zijn benen en ze keerden meteen op hun stappen terug, dieper het bos in. Toen ze terug op het open veld uitkwamen, keken ze verschrikt in het rond. 

 

Jagers in het bos? Waren onze wandelaars dan nog wel veilig? Dit moesten we verder uitzoeken.