top of page

ONZE GESCHIEDENIS

Na de Eerste Wereldoorlog slenterden veel jongens doelloos langs de straat in Wilsele, waardoor de toenmalige Wilselse pastoor Eraly en zijn helper Dom Willibrord het plan opvatten een scoutsgroep op te richten. Op 1 mei 1921 werd er gestart met de eerste 6 leden, onder leiding van Kamiel Pinoy. In het logboek van de groep kan men lezen dat één van de leden zich reeds tijdens de 2° vergadering verdienstelijk maakte door een driejarig kind, dat in een put gevallen was, te redden. In dezelfde maand slaagden twee andere leden er in een kind uit de Vaart te redden.

 

Het eerste lokaal was een klas van de school van de Zusters van Bleydenberg. Na 3 maanden had onze groep leden genoeg om 3 patrouilles op te richten. Drie jaren gingen voorbij met als hoogtepunten de kampen in Turnhout, Schubbeek en Herselt. In 1924 bracht de aalmoezenier groot nieuws: hij had een gift ontvangen om grond te kopen, waarvan onze groep een speelterrein kon maken en waardoor er een lokaal kon opgericht worden.

Het heem werd op 1 juni 1925 ingewijd door pastoor Eraly. In 1926 werd overgegaan tot de stichting van de Welpenhorde, omdat men anders leden moest weigeren omdat ze te jong waren. In 1934 kon het speelterrein, dat door de groei van de groep te klein geworden was, met de helft uitgebreid worden.

 

Toen kwam de treurige periode van mobilisatie en oorlog. Vanaf half september 1939 werd het lokaal opgeëist door het leger zodat gedurende de barre winter van 1940 alle vergaderingen afgelast werden. In mei 1940 beschoten Duiste kanonnen vanop de Kesselse Bergen onze lokalen om de Belgische soldaten te verdrijven. Deze soldaten hadden onze lokalen reeds op 15 april verlaten. Twee obussen sloegen in en richtten aanzienlijke schade aan. In oktober 1940 was de schade reeds hersteld en onze groep kampeerde tijdens de oorlogsjaren in Lubbeek, Wespelaar en Huldenberg.

 

Het noodlottige jaar 1944... . Tijdens de nacht van 11 op 12 mei werd het Verkennerslokaal door 2 bommen getroffen en volledig met de grond gelijkgemaakt, terwijl het Welpenlokaal zwaar beschadigd werd.

En toch, een goede maand later, begonnen de vergaderingen opnieuw voor de Verkenners. De Welpen begonnen opnieuw op 5 november. Later vernam onze scoutsgroep dat VT (voortrekker) Albert Wouters als para sneuvelde bij Gent. Zijn herinnering leeft voort in de naam van de straat waar hij gewoond heeft en waar ook ons lokaal tegen gebouwd is.

 

Eind 1945 waren er 8 patrouillehoeken tegen het Welpenlokaal aangebouwd. Op 6 mei 1946 vierden we het 25-jarig bestaan van onze groep. Het hele district was ervoor op de been. Er was een Pontificale Mis in openlucht, een kampvuur en een Vlaamse Kermis... . Na veel pogingen kreeg men eindelijk het geld voor de oorlogsschade en kon men beginnen met de heropbouw van onze lokalen.

 

Op 13 juni 1954 zegende de pastoor onze nieuwe lokalen in. In 1970 bestond onze groep 50 jaar. Dit jubileum werd met de nodige luister gevierd door een plechtige opening, een dankmis, een grote show, een opendeurdag en een sluitingsbal. Tijdens datzelfde jaar knapten de Verkenners hun eigen lokaal op en werden er nieuwe kachels geplaatst. Op dat ogenblik werd onze groep vertegenwoordigd door 14 Verkenners, 24 Jongverkenners en 45 tot 60 Welpen. In de Welpentak zulllen vanaf dan ook Kapoenen opgenomen worden. Jongens van 6 tot 8 jaar waren vanaf toen dus ook welkom in onze scoutsgroep.

Het oude en rijke archief van onze scoutsgroep is sinds enkele jaren in handen van KULeuven (Kadoc) om het zo goed mogelijk te bewaren.

 

In 2021 vieren we ons 100 jarig bestaan! Een vervolg van onze geschiedenis komt er zeker nog aan!

bottom of page