VZW

De centrale doelstelling van Vzw Sint Maarten Wilsele, en naar analogie met haar statuten, is het onderhouden en beheren van haar patrimonium het St Jorisheem, ter beschikking gesteld voor onze scoutsgroep. De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen, de Raad van Bestuur vergadert maandelijks en staat in voor het dagelijks bestuur. De groepsleider/leidster van onze Wilselse scouts maakt statutair deel uit van de Raad van Bestuur. Op die manier wordt een permanente link tussen beide werkingen verzekerd.
Ex voorzitter van de vzw, Jan Evers, blies begin de jaren '90 een nieuwe wind: de vzw werd verjongd en aangevuld met nieuwe gemotiveerde leden en vooral: scouts en vzw gingen nauwer "samen werken" bij een aantal activiteiten. Tal van scoutsactiviteiten worden nu dus "samen" georganiseerd en waarbij de scoutsgroep steeds kan rekenen op ondersteuning van de vzw. Alle inkomsten-verliezen worden fifty-fifty gedeeld. Zo kan onze scoutsgroep haar werking financieel ondersteunen, maar ook de vzw kan de nodige initiatieven nemen voor renovatie, onderhoud en verbetering van de gebouwen en terreinen voor de scoutsgroep, waarbij het financiële aspect niet minder onbelangrijk is. Twee keer per jaar neemt ook de vzw het initiatief en de leiding over een grote activiteit: de Nachtcontroletocht en de Scoutsquiz. Voor meer info: lees de webstek www.scoutszolder.be of via deze webstek van de scoutsgroep.

Naast de samenwerking met onze scoutsgroep, organiseert de vzw voor haar leden allerlei uitstappen en weekends. Zo wordt het "werk" ook regelmatig afgewisseld met een gezonde dosis ontspanning.

Boven de scoutslokalen bevindt zich de Scoutszolder of kortweg "de zolder", die sporadisch wordt verhuurd door de vzw. Deze gezellige zaal biedt plaats aan 128 personen en is een uitstekende plaats voor allerhande activiteiten. Door middel van verhuring van deze zaal beschikt de vzw over de broodnodige financiën die onontbeerlijk zijn voor de renovatie en onderhoudswerken aan de gebouwen en terreinen.

Doorheen de vele jaren (opgericht in 1921) heeft de vzw heel wat gerealiseerd ten behoeve van onze scoutsgroep. Vooral dan wat betreft renovatie en onderhoud van de gebouwen en terreinen; de vzw staat niet stil. Immer zal zij zich inzetten onze schitterende eigendommen te beheren als een goede huisvader, immer zal zij haar patrimonium ter beschikking stellen van onze scoutsgroep St Maarten. 

Peter Pauwels - Huisbewaarder - Mei 2015


Foto: de zolder ingericht voor de jaarlijkse Algemene Vergadering (2014) van de Vzw St Maarten Wilsele

Samenstelling:

Vzw Sint Maarten Wilsele telt in april 2015 in totaal 42 leden waarvan 5 leden in de Raad van Bestuur en 37 leden in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering (is de ganse vzw met al haar leden) komt minstens één maal per jaar samen, de Raad van Bestuur vergadert maandelijks en staat in voor het dagelijks bestuur. De groepsleid(st)er(s) van onze scouts maken steeds statutair deel uit van de Raad van Bestuur. Op die manier wordt een permanente link en vlotte communicatie tussen beide werkingen verzekerd. Hieronder vind je een overzicht wie er in de Raad van Bestuur zetelt en wie lid is van Algemene Vergadering. 

Raad van Bestuur:

 • Thomas Vranken (voorzitter)
 • Wouter Verhaegen (secretaris)
 • Toone Duerinck (groendienst)
 • Thomas Anrys (gebouwen en veiligheid)
 • Lien De Groef (penningmeester)

En één tot twee afgevaardigde(n) van de scouts groepsploeg.

Algemene Vergadering:

 • Bram Mertens
 • David Wouters °17-7-1979
 • Dries De Groef
 • Dries Wouters °14-3-1986
 • Frederik Teugels
 • Frie Pardon
 • Goedele Erauw °20-10-1983
 • Herman Swinnen
 • Ine Broos
 • Jan Evers °3-5-1946
 • Janne Pardon °14-4-1989
 • Jasper Anrys
 • Jeroen Donneaux °6-1-1983
 • Jeroen Mertens °13-9-1977
 • Jeroen Janssens
 • Joachim De Wit °18-11-1994
 • Koen Joris °3-9-1984
 • Kris Op de Beeck
 • Lien De Groef °13-3-1986
 • Lode Ghesquiere °29-10-1979
 • Lore Pardon °4-10-1986
 • Mathias Goossens
 • Nicolaas Swyngedouw
 • Peter Pauwels °10-10-1957 - Huisbewaarder en contact voor verhuur lokalen, zolder, terrein.
 • Peter Van Looy °1-2-1979
 • Pieter Wouters °1984
 • Sander Pardon °1989
 • Sebastiaan Kotsch
 • Stefan Vander Voorde
 • Steven Devarwaere
 • Stien Pardon °29-5-1987
 • Stijn Vranken
 • Thomas Anrys
 • Thomas Vranken °12-12-1982
 • Tim Nys °15-2-1982
 • Toon Mertens
 • Toone Duerinck
 • Veerle Verhaegen °17-4-1990
 • Wim Ghesquiere °12-1-1978
 • Wouter Eerdekens °12-1-1980
 • Wouter Janssens °2-1-1991
 • Wouter Verhaegen °6-1-1987
 •