top of page

VZW

De centrale doelstelling van Vzw Sint Maarten Wilsele, naar analogie met haar statuten, is het onderhouden en beheren van haar patrimonium het St. Jorisheem, ter beschikking gesteld voor onze scoutsgroep. De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen, de Raad van Bestuur vergadert maandelijks en staat in voor het dagelijks bestuur. De groepsleiding van onze Wilselse scouts maakt statutair deel uit van de Raad van Bestuur. Op die manier wordt een permanente link tussen beide werkingen verzekerd.


Ex-voorzitter van de vzw, Jan Evers, blies begin de jaren '90 een nieuwe wind: de vzw werd verjongd en aangevuld met nieuwe gemotiveerde leden en vooral: scouts en vzw gingen nauwer "samen werken" bij een aantal activiteiten. Tal van scoutsactiviteiten worden nu dus "samen" georganiseerd en waarbij de scoutsgroep steeds kan rekenen op ondersteuning van de vzw. Alle inkomsten-verliezen worden fifty-fifty gedeeld. Zo kan onze scoutsgroep haar werking financieel ondersteunen, maar ook de vzw kan de nodige initiatieven nemen voor renovatie, onderhoud en verbetering van de gebouwen en terreinen voor de scoutsgroep, waarbij het financiële aspect niet minder onbelangrijk is. Twee keer per jaar neemt ook de vzw het initiatief en de leiding over een grote activiteit: de Nachtcontroletocht en de Terrasavond. 

Naast de samenwerking met onze scoutsgroep, organiseert de vzw voor haar leden allerlei uitstappen en weekends. Zo wordt het "werk" ook regelmatig afgewisseld met een gezonde dosis ontspanning.

Boven de scoutslokalen bevindt zich de Scoutszolder of kortweg "de zolder", die wordt verhuurd door de vzw. Deze gezellige zaal biedt plaats aan 128 personen en is een uitstekende plaats voor allerhande activiteiten. Door middel van verhuring van deze zaal beschikt de vzw over de broodnodige financiën die onontbeerlijk zijn voor de renovatie en onderhoudswerken aan de gebouwen en terreinen. Zie hiervoor 'verhuur - evenementen'.

Doorheen de vele jaren (opgericht in 1921) heeft de vzw heel wat gerealiseerd ten behoeve van onze scoutsgroep. Vooral dan wat betreft renovatie en onderhoud van de gebouwen en terreinen. In 2017 werden zo de ramen vervangen door nieuwe ramen in dubbel glas. De Vzw zal steeds als goede huisvader het patrimonium aan de scouts ter beschikking stellen.

- Peter Pauwels (huisbewaarder)

bottom of page